Có 1 kết quả:

bù duì chár ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) not proper
(2) not fit for the occasion