Có 1 kết quả:

bù duì chèn ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) unsymmetrical
(2) asymmetric