Có 1 kết quả:

bù jìn gēn

1/1

bù jìn gēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

surd (math.)