Có 1 kết quả:

bù qū bù náo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) unyielding
(2) indomitable