Có 1 kết quả:

bù xiè yī gù

1/1

Từ điển Trung-Anh

to disdain as beneath contempt (idiom)