Có 1 kết quả:

bù píng děng tiáo yuē

1/1

Từ điển Trung-Anh

unequal treaty