Có 1 kết quả:

bù píng héng

1/1

bù píng héng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

disequilibrium