Có 1 kết quả:

bù xìng zhī xìng

1/1

bù xìng zhī xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a fortune in misfortune
(2) a positive in the negative