Có 1 kết quả:

bù dāng shì

1/1

bù dāng shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) useless
(2) regard as useless