Có 1 kết quả:

bù dài shuō

1/1

bù dài shuō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) needless to say
(2) it goes without saying