Có 1 kết quả:

bù niàn jiù è ㄅㄨˋ ㄋㄧㄢˋ ㄐㄧㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

do not recall old grievances (idiom, from Analects); forgive and forget