Có 1 kết quả:

bù zěn me

1/1

bù zěn me

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not very
(2) not particularly