Có 1 kết quả:

bù pà bù shí huò , jiù pà huò bǐ huò ㄅㄨˋ ㄆㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄡˋ ㄆㄚˋ ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˇ ㄏㄨㄛˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. don't worry about not knowing goods, but about comparing them (proverb)
(2) fig. goods' (or person's) true value can only be determined through comparison