Có 1 kết quả:

bù pà màn , jiù pà zhàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

it's better to make slow progress than no progress at all (proverb)