Có 1 kết quả:

bù huàn guǎ ér huàn bù jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

do not worry about scarcity, but rather about uneven distribution (idiom, from Analects)