Có 1 kết quả:

bù qíng yuàn ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

unwilling