Có 1 kết quả:

bù qíng yuàn

1/1

bù qíng yuàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

unwilling