Có 1 kết quả:

bù xī yī zhàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be ready to go to war