Có 1 kết quả:

bù huāng bù máng

1/1

bù huāng bù máng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) calm and unhurried (idiom); composed
(2) to take matters calmly