Có 1 kết quả:

bù fèn bù qǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a student shall not be enlightened until he has tried hard by himself (idiom)