Có 1 kết quả:

bù dǒng zhuāng dǒng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to pretend to understand when you don't