Có 1 kết quả:

bù xiè

1/1

bù xiè

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không ngừng, không mệt mỏi

Từ điển Trung-Anh

(1) untiring
(2) unremitting
(3) indefatigable

Một số bài thơ có sử dụng