Có 1 kết quả:

bù yìng qī

1/1

bù yìng qī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

refractory period (physiology)