Có 1 kết quả:

bù chéng wén ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄨㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

unwritten (rule)

Một số bài thơ có sử dụng