Có 1 kết quả:

bù chéng cái

1/1

bù chéng cái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) worthless
(2) good-for-nothing