Có 1 kết quả:

bù chéng shú ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄕㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) unripe
(2) immature