Có 1 kết quả:

bù chéng rèn zhǔ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

policy of non-recognition