Có 1 kết quả:

bù zhé bù kòu

1/1

bù zhé bù kòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a hundred percent
(2) to the letter
(3) out-and-out