Có 1 kết quả:

bù dǐ kàng zhǔ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

policy of nonresistance