Có 1 kết quả:

bù lā jī

1/1

bù lā jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) extremely