Có 1 kết quả:

bù zé shǒu duàn ㄅㄨˋ ㄗㄜˊ ㄕㄡˇ ㄉㄨㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) by fair means or foul
(2) by hook or by crook
(3) unscrupulously