Có 1 kết quả:

bù chā diàn

1/1

bù chā diàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

unplugged (of rock musicians performing on acoustic instruments)