Có 1 kết quả:

bù chuǎi mào mèi

1/1

bù chuǎi mào mèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to venture to
(2) to presume to
(3) to take the liberty of