Có 1 kết quả:

bù dí

1/1

bù dí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) no match for
(2) cannot beat