Có 1 kết quả:

bù gǎn gāo pān

1/1

bù gǎn gāo pān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. not dare to pull oneself up high (humble term)
(2) I cannot presume on your attention