Có 1 kết quả:

bù fāng biàn

1/1

bù fāng biàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) inconvenience
(2) inconvenient