Có 1 kết quả:

bù míng què

1/1

bù míng què

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) indefinite
(2) unclear