Có 1 kết quả:

bù shì yī jiā rén bù jìn yī jiā mén ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄧ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣˋ ㄧ ㄐㄧㄚ ㄇㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) people who don't belong together, don't get to live together (idiom)
(2) marriages are predestined
(3) people marry because they share common traits