Có 1 kết quả:

bù shì ma

1/1

bù shì ma

giản thể

Từ điển Trung-Anh

isn't that so?