Có 1 kết quả:

bù jǐng qì ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) slack
(2) in a slump