Có 1 kết quả:

bù jǐng qì

1/1

bù jǐng qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) slack
(2) in a slump