Có 1 kết quả:

bù zhǐ yī cì

1/1

bù zhǐ yī cì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) many times
(2) on more than one occasion