Có 1 kết quả:

bù zhèng cháng

1/1

bù zhèng cháng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

abnormal