Có 1 kết quả:

bù zhèng cháng zhuàng kuàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

abnormal state