Có 1 kết quả:

bù zhèng què

1/1

bù zhèng què

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) incorrect
(2) erroneous