Có 1 kết quả:

bù máo

1/1

bù máo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cằn cỗi

Từ điển Trung-Anh

barren

Một số bài thơ có sử dụng