Có 1 kết quả:

bù máo zhī dì

1/1

bù máo zhī dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) barren land
(2) desert