Có 1 kết quả:

bù zhān guō

1/1

bù zhān guō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

non-stick pan (Tw)