Có 1 kết quả:

bù fǎ fèn zǐ

1/1

bù fǎ fèn zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) law-breakers
(2) offenders