Có 1 kết quả:

bù còu qiǎo

1/1

bù còu qiǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

unluckily