Có 1 kết quả:

bù róng

1/1

bù róng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

insoluble